+421 901 701 704
Váš košík je prázdny

RGB vs. CMYK: pochopenie rozdielov

RGB a CMYK sú dva základné farebné modely používané v grafickom dizajne a tlači. Každý z nich má svoje vlastné špecifiká a oblasti použitia. Tu je porovnanie medzi nimi:

 

Základné informácie:

 • RGB (Red, Green, Blue – Červená, Zelená, Modrá): je aditívny farebný model. Používa sa hlavne pre zobrazenia na obrazovkách, ako sú monitory počítačov, televízory, fotoaparáty a mobilné telefóny. Keď sú všetky tri farby (R, G, B) kombinované v maximálnej intenzite, výsledkom je biela farba.
 • CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black – Modrá, Purpurová, Žltá, Čierna): subtraktívny farebný model používaný hlavne v tlači. Kombinovaním týchto farieb v maximálnej intenzite sa dosiahne čierna farba (v praxi však často nie je dosiahnutá úplná čierna, preto je pridaný čierny atrament).

 

Použitie:

 • RGB: digitálne médiá a elektronické displeje.
 • CMYK: tlačené médiá ako časopisy, brožúry, plagáty a iné.

 

Farba:

 • RGB: model založený na svetle, RGB môže dosiahnuť žiarivejšie a nasýtené farby.
 • CMYK: má obmedzený farebný gamut  (všetky farby, ktoré naše oči dokážu vnímať) v porovnaní s RGB. Niektoré jasné farby vytvorené v RGB nemôžu byť v tlači presne reprodukované.

 

Model:

 • RGB: aditívny model, kde sa farby vytvárajú kombinovaním svetla.
 • CMYK: subtraktívny model, kde sa farby vytvárajú kombinovaním atramentov, ktoré absorbuje svetlo.

 

Konverzie z RGB do CMYK

Pri prechode z RGB do CMYK (napríklad pri príprave dizajnu na tlač) môžu niektoré farby vypadať inak, preto je dôležité kontrolať a prispôsobovať farebný dizajn pred tlačou.

Profesionálne aplikácie:

Grafickí dizajnéri, ktorí pracujú na dizajnoch pre web alebo digitálne médiá, často pracujú v RGB, zatiaľ čo tí, ktorí vytvárajú dizajny pre tlačené médiá, by mali používať CMYK.

Dôležité je rozumieť obom farebným modelom a vedieť, kedy a ako ich použiť v závislosti od projektu a konečného výstupu.

 

RGB model

RGB model je aditívny farebný model, kde R (Red), G (Green) a B (Blue), čo sú anglické názvy pre farby červená, zelená a modrá, sa kombinujú rôznymi spôsobmi na reprodukciu širokej škály farieb.

Tento model je nazývaný „aditívny“, pretože farby sa vytvárajú pridávaním svetla rôznych farieb. Keď sa všetky tri farby (červená, zelená a modrá) kombinujú v maximálnom intenzite, výsledkom je čistá biela farba. Keď sa nepridá žiadne svetlo (všetky farby sú na minimálnej intenzite), výsledkom je čierna.

RGB model sa najčastejšie používa v digitálnych technológiách a multimédiách, ako sú televízory, počítačové monitory, digitálne kamery a skenery, pretože tieto technológie využívajú svetlo na vytváranie vizuálnych obrazov.

Každá farba v RGB modeli sa zvyčajne reprezentuje 8-bitovým číslom od 0 do 255, čo znamená, že existuje potenciálnych 16,7 milióna kombinácií farieb (256 x 256 x 256), ktoré môžu byť reprezentované v tomto modeli.

 

Základná charakteristika a použitie

 • Aditívna farba: v aditívnom farebnom modeli, keď sú všetky tri farby (červená, zelená, modrá) kombinované v maximálnej intenzite, výsledkom je biela farba. 
 • Použitie v technológii: RGB model je štandardom pre elektronické zobrazenie farieb, ako sú obrazovky počítačov, televízory a mobilné zariadenia.
 • Upravovanie farieb: farby v RGB modeli sa často upravujú pomocou hodnôt od 0 do 255 pre každú z komponentov (R, G, B). Napríklad, červená by mala hodnoty (255,0,0) a zelená (0,255,0).

 

V digitálnom svete je RGB neoddeliteľnou súčasťou tvorby, úprav a zobrazovania obrazov a videí. Pre grafických dizajnérov, fotografov a videografů je dôležité rozumieť tomuto modelu, aby mohli správne pracovať s farbami v digitálnom prostredí.

 

RGB v tlači

V tlači sa často používa model CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Black – modrá, purpurová, žltá, čierna) namiesto RGB, pretože tlač je proces, ktorý pracuje s farbami na základe absorpcie svetla, zatiaľ čo RGB je model založený na emitovanom svetle. Avšak, poďme sa pozrieť na to, ako sa RGB prejavuje v tlači:

 • Konverzia z RGB do CMYK: mnohé digitálne dizajny sú vytvorené v RGB (napr. web dizajny, digitálne umenie, bannery, billboardy atď.), často je potrebné konvertovať tieto dizajny do CMYK pre tlač. Tento konverzný proces môže niekedy spôsobiť stratu farebného rozsahu, pretože CMYK nemá taký široký farebný gamut ako RGB.
 • Farebná presnosť: farby v RGB modeli môžu vyzerať na obrazovke jasnejšie a živšie v porovnaní s tým, ako sa skutočne vytlačia. To je preto, že obrazovky používajú svetlo na vytváranie farieb, zatiaľ čo v tlači sa farby vytvárajú kombinovaním fyzických atramentov.
 • Softvérová podpora: mnoho grafických softvérov umožňuje dizajnérom pracovať v RGB alebo CMYK. Je dôležité, aby dizajnéri vedeli, kedy používať ktorý model, aby dosiahli najlepšie výsledky v digitálnom aj tlačenom médiu.
 • Profesionálne tlačiarne: niektoré vysoko kvalitné tlačiarne môžu mať schopnosť tlačiť v širšom farebnom rozsahu, ktorý sa blíži RGB, ale tieto tlačiarne sú zvyčajne drahšie a nie sú tak bežné.

 

V závere, hoci RGB je ideálny pre digitálne zobrazovanie, nie je to najlepší model pre tradičnú tlač. Pri príprave dizajnov na tlač je preto dôležité zvážiť konverziu z RGB do CMYK a prispôsobiť dizajn tak, aby v tlači vyzeral čo najlepšie.

 

CMYK model 

CMYK je subtraktívny farebný model, ktorý sa často používa v tlači. Skratka CMYK znamená Cyan (Modrá), Magenta (Purpurová), Yellow (Žltá) a Key (Čierna).

Tento model sa nazýva „subtraktívny“, pretože farby sa vytvárajú odobraním alebo absorpciou svetla zo subjektu, na rozdiel od aditívneho RGB modelu, kde sa farby vytvárajú pridávaním svetla.

V CMYK modeli sa kombináciou maximálnej intenzity všetkých troch základných farieb (cyan, magenta a yellow) dosiahne teoreticky čierna farba. Avšak v praxi tieto farby vytvoria skôr tmavohnedú alebo tmavošedú farbu. Aby sa dosiahla intenzívnejšia čierna, pridáva sa čierna farba (key).

V tlači sa farby často vytvárajú nanášaním vrstiev rôznych koncentrácií cyanu, magenty, žltej a čiernej na biely papier. Týmto procesom sa svetlo, ktoré prechádza vrstvami farieb, absorbuje a odrazí sa späť do oka pozorovateľa.

Tento model je obzvlášť dôležitý v tlači, pretože tlačiarne vytvárajú obraz nanášaním farieb na biely papier, ktorý potom odráža svetlo do oka pozorovateľa.

Každá z farieb v CMYK modeli sa zvyčajne reprezentuje percentuálne, pričom 0% znamená, že žiadna farba nie je pridaná a 100% znamená maximálnu možnú koncentráciu danej farby.

 

Praktické použitie CMYK

CMYK farebný model má široké praktické použitie, najmä v oblastiach týkajúcich sa tlače a vydavateľstva. Tu je niekoľko príkladov:

 • Ofsetová tlač: CMYK je štandardným farebným modelom pre ofsetovú tlač, ktorá sa často používa na tlačenie kníh, časopisov, brožúr a iných tlačovín.
 • Digitálna tlač: v mnohých digitálnych tlačiarňach sa používa CMYK na vytvorenie celého spektra farieb pre rôzne tlačené materiály, od vizitiek po plagáty.
 • Grafický dizajn: grafici často pracujú v RGB pri návrhu digitálnych obrazov, ale prevádzajú svoje výtvory do CMYK pred tlačou, aby zabezpečili, že farby budú v tlači vyzerat tak, ako boli navrhnuté.
 • Reklamná grafika: všetko, od billboardov po obaly produktov, sa často tlačí v CMYK. Grafici a tlačiarne musia zohľadňovať farebný gamut CMYK pri vytváraní týchto materiálov.
 • Noviny a časopisy: väčšina novín a časopisov je tlačená pomocou CMYK farebného modelu.
 • Fotografie: hoci digitálne fotografie sú často snímané a zobrazované v RGB, pre tlačené reprodukcie sa často konvertujú do CMYK.
 • Etikety a nálepky: výroba etikiet a nálepiek, napríklad na potravinárskych výrobkoch alebo lekárskych baleniach,
 • Textil a oblečenie: v niektorých prípadoch sa CMYK používa aj v tlači na textil, hoci to nie je tak bežné ako v papierových médiách.
 • 3D tlač: moderné 3D tlačiarne môžu používať CMYK farebné schémy pre vytvorenie farebných modelov.

 

Porozumienie dynamiky CMYK farebného modelu je kľúčové pre profesionálov v týchto a súvisiacich odvetviach, aby mohli dosiahnuť presné a kvalitné tlačené výsledky.

 

Čo znamená subtraktívna farba

Subtraktívna farba sa týka spôsobu, akým pigmenty alebo farbivá interagujú so svetlom. V subtraktívnom farebnom systéme, keď sú rôzne farby kombinované, výsledkom je tmavšia farba. Základná myšlienka je, že pigmenty alebo farbivá „odoberajú“ (substrahujú) určité vlnové dĺžky svetla a odrážajú iné.

Keď svetlo padá na objekt, objekt absorbuje (odoberá) niektoré vlnové dĺžky svetla a odráža ostatné. Farba, ktorú vidíme, je výsledkom týchto odrážaných vlnových dĺžok.

V subtraktívnom farebnom modeli, ako je CMYK (používaný v tlači), kombinácia základných farieb (cyan, magenta a žltá) teoreticky vytvára čiernu, pretože tieto farby spolu absorbuju všetky vlnové dĺžky svetla. V praxi však vytvárajú skôr tmavohnedý odtieň, a preto sa pridáva čierna (K v CMYK) na dosiahnutie skutočnej čiernej.

Na druhej strane, aditívny farebný model, ako je RGB (používaný v obrazovkách a monitormi), kombinuje červené, zelené a modré svetlo na vytvorenie bielych a ostatných farieb. V tomto prípade je kombináciou všetkých farieb dosiahnutá biela, pretože sa „pridávajú“ vlnové dĺžky svetla.

Jednoducho povedané, subtraktívne farebné modely fungujú tým, že odstraňujú svetlo, zatiaľ čo aditívne modely fungujú tým, že pridávajú svetlo.

Ďalšie články