+421 901 701 704
Váš košík je prázdny

Veríte na život po živote? Náš recyklovaný papier áno!

 

Papier náš každodenný.

 

Asi tak by sa dalo jednoducho vyjadriť, aké využitie má papier a všetky jeho podoby. Dennodenne sa s ním stretáva každý z nás, či už vo svojich domácnostiach, práci, alebo v škole. Od printových médií, cez knihy, tlačené pracovné správy až po školské práce a obaly produktov je jednoducho našou súčasťou.

 

Aj napriek tomu, že digitálny vek so sebou za posledných desaťročí priniesol zníženie spotreby klasického papiera na jednej strane, stúpol dopyt po papierových výrobkoch kvôli online nákupom a ich baleniu na strane druhej. S tým je tiež spojené plytvanie papiera a nadmerné množstvo odpadu.

 

Agentúry na ochranu životného prostredia uvádzajú, že papier a lepenka / kartón predstavujú jeden z najvyšších podielov odpadu (takmer 50%). Odpadový papier sa však ľahko recykluje, preto je dôležité, aby sme ho zachytili a recyklovali čo najviac.

 

Vedeli ste, že papierne môžu papier recyklovať a tým mu vdýchnuť nový život 5 až 7 krát?

 

Aj to však má svoje limity, pretože pri každom kole recyklácie stráca papierová drť vlákninu, jemnosť a minerály a tým stráca na kvalite.

 

Pred tým, ako je papier recyklovaný, musí byť najskôr správne vytriedený. Do triedeného zberu papiera patria napríklad noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, plagáty, krabice a kartóny, papierové obaly a pod.

 

 

 

Vytriedený papier sa môže tešiť na svoj „nový život“ po živote napríklad v týchto podobách:

noviny a časopisy, blahoželania, narodeninové karty, svadobné oznámenia, kancelársky papier a obálky, vreckovky, papierové utierky, toaletný papier, obaly na vajíčka, lepenkové krabice a množstvo iných.

 

Ako prebieha recyklácia papiera?

 

Recyklácia papiera má niekoľko krokov. Papier sa triedi a rozdeľuje na príslušné typy materiálov a následne sa balí na predaj. Papierne, ktoré nakupujú balený papier potom začínajú priemyselný proces výroby nového papiera.

 

 

 

Zberový papier sa umiestni do horúceho vodného „kúpeľa“ z ktorého vznikne kašovitá zmes. Tá sa následne preoseje a prefiltruje, aby sa odstránili atramenty, lepidlo, plastové fólie, svorky a iné nečistoty výsledkom čoho je papierová vláknitá kaša.

 

Buničina potom prechádza sériou lisov a veľkých sušiacich valcov, aby sa extrahovala voda a vyhladil materiál do jednotnej hrúbky. Výsledný papierový materiál sa lisuje a navíja do zvinutých listov.

 

Rolované hárky recyklovaného papiera sa strihajú a predávajú výrobcom produktov, aby sa z nich vyrobili rôzne papierové výrobky.

 

 

Vedeli ste, že … ?

 

Recyklácia existujúceho papiera nám pomáha:

 

  • šetriť miesto na skládkach
  • znižovať emisie skleníkových plynov
  • znižovať znečistenie vody o 35%
  • znižovať znečistenie ovzdušia o 74%
  • chrániť stromy – 1 tona recyklovaného papiera predstavuje záchranu 17 stromov
  • šetriť spotrebu energie – až do 70% v porovnaní s výrobou nového papiera
  • šetriť spotrebu vody – až do 80% v porovnaní s výrobou nového papiera

 

 

Zaujímavosťou je, že výrobky z recyklovaného papiera stoja takmer rovnako ako tie z iných zdrojov. Preto jedným z najjednoduchších spôsobov, ako pristupovať k našej planéte viac ekologicky, je aj správne triedenie odpadu (nielen papierového) a tiež kúpa produktov z recyklovaných materiálov, ktorých je v obchodoch naozaj dosť.

 

U nás v Sepiatlači máte na výber hneď niekoľko druhov recyklovaných papierov (napr. recyklovaný prírodný hnedý 350g, recyklovaný prírodný jarný 300g a iné).

 

Viac podrobností nájdete na našej stránke sepiatlac.sk

Ďalšie články