+421 901 701 704
Váš košík je prázdny

Farebný gamut

Čo je farebný gamut 

Farebný gamut (alebo farebný rozsah) je celý súbor farieb, ktoré môže zobraziť alebo reprodukovať konkrétne zariadenie (ako je monitor, tlačiareň, film atď.) alebo technológia. Farebný gamut môže byť tiež použitý na opis obmedzeného súboru farieb v rámci väčšieho farebného priestoru (ako sú RGB alebo CIELAB).

Čím väčší je farebný gamut nejakého zariadenia, tým viac farieb je schopné zobraziť alebo reprodukovať. Avšak dôležité je si uvedomiť, že nie všetky zariadenia môžu zobraziť alebo reprodukovať rovnaký farebný gamut, čo môže viesť k rozdielom v farbách medzi zariadeniami.

V oblasti grafického dizajnu a digitálnej fotografie je dôležité porozumieť farebným gamutom, aby sa zabezpečila presná reprodukcia farieb pri prechode medzi rôznymi zariadeniami a médiom. Napríklad farebný gamut fotografie zobrazený na monitore môže byť iný ako farebný gamut, ktorý môže tlačiareň skutočne reprodukovať na papier.

 

Čo je RGB?

RGB je akronym pre „Red, Green, Blue“ (Červená, Zelená, Modrá). Ide o aditívny farebný model, v ktorom sa farby vytvárajú kombinovaním červenej, zelenej a modrej svetla v rôznych intenzitách.

Zistite viac o RGB farebnom modely

Čo je CIELAB?

CIELAB (alebo jednoducho „Lab“) je farebný priestor vyvinutý Medzinárodnou osvetovou komisiou (CIE) v roku 1976. Tento farebný model je založený na ľudskej percepcii farieb a je navrhnutý tak, aby bol zhruba uniformný, čo znamená, že vizuálne rozdiely medzi farbami sú približne rovnaké v celom farebnom priestore.

CIELAB farebný model zahŕňa tri komponenty:

  • L – svetelnosť, ktorá sa pohybuje od 0 (čierna) do 100 (biela).
  • a – zelená (-) až červená (+) os.
  • b – modrá (-) až žltá (+) os.

 

Tento farebný model je veľmi populárny v mnohých odvetviach, vrátane grafického dizajnu, fotografie a tlače, pretože jeho štruktúra zohľadňuje spôsob, akým ľudské oko vníma rozdiely v farbách. CIELAB je často používaný na meranie farebných rozdielov a na definovanie farebných tolerancií v priemyselnej produkcií.

Dôležité je si uvedomiť, že zatiaľ čo RGB a CMYK sú farebné modely založené na konkrétnych technológiách (napr. monitory alebo tlačiarne), CIELAB je farebný priestor založený na ľudskej percepcii, a preto sa často považuje za „zariadeniu nezávislý“ farebný model.

Ďalšie články