+421 901 701 704
Váš košík je prázdny

Spadávka v tlači

Čo je to spadávka?

Spadávka je presah grafiky mimo čistý formát, ktorý sa po vytlačení oreže. Jej funkciou je zníženie nepresností pri oreze dokumentov, ktorým presahujú časti grafiky alebo fotografií mimo okraj, brožúram a knihám, ktorým sa po zošití zarovnávajú z troch strán okraje a dokumentom určeným na vyseknutie výsekovou formou (napr. krabičky). Spadávka býva spravidla široká 3 až 5 mm a to zo všetkých strán dokumentu. Vnútorný a vonkajší okraj spadávky označujú tenké linky – orezové značky.

Spadavka je dôležitá najmä pri tlači plagátov, letákov, brožúr a iných materiálov, ktoré majú zaoblené alebo nerovné okraje. Vďaka spadávke sa dá zaručiť, že grafika bude po oreze presne sedieť na papieri a že na okrajoch nebudú žiadne biele miesta.

Spadávku je možné nastaviť v grafickom programe, v ktorom sa grafika pripravuje na tlač. Najčastejšie sa to robí pomocou funkcie „Spadávka“ alebo „Bleed“. Pri nastavovaní spadávky je potrebné uviesť, o koľko milimetrov má grafika presahovať za čistý formát.

Okrem spadávky je dôležité nastaviť aj orezové značky. Orezové značky sú tenké linky, ktoré označujú, kde má byť dokument orezaný. Orezové značky sa zvyčajne vytvárajú automaticky pri nastavovaní spadávky.

Ak si nie ste istí, ako nastaviť spadávku a orezové značky, môžete sa poradiť s tlačiarňou, kde budete tlačiť svoje materiály.

 

Čo sú orezové značky? 

Orezové značky sú tenké čiary, ktoré označujú, kde má byť dokument orezaný. Orezové značky sa zvyčajne vytvárajú automaticky pri nastavovaní spadávky v grafickom programe.

Orezové značky sú dôležité, pretože pomáhajú tlačiarňam presne orezať dokument. Ak by orezové značky neboli prítomné, tlačiareň by mohla orezať dokument nesprávne, čo by mohlo viesť k vzniku bielych okrajov alebo iným problémom.

Orezové značky sú zvyčajne zobrazené ako tenké čiary v tvare krížika. Tieto čiary sú zvyčajne umiestnené na všetkých štyroch okrajoch dokumentu.

 

Typy orezových značiek:

Existujú dva hlavné typy orezových značiek:

 • Orezové značky s veľkosťou spadávky: tieto značky označujú, kde má byť dokument orezaný tak, aby sa vytvorila spadávka.
 • Orezové značky bez spadávky: označujú, kde má byť dokument orezaný na čistý formát.

 

Grafika bez spadávky

Grafika bez spadávky je grafika, ktorá sa tlačí presne na čistý formát bez presahu mimo okraj. To znamená, že po oreze dokumentu môže na okrajoch vzniknúť biely okraj.

Grafika bez spadávky sa používa vtedy, keď nie je potrebné, aby grafika mala zaoblené alebo nerovné okraje. Napríklad pri tlači vizitiek alebo iných materiálov, ktoré majú tradičné okraje.

Grafika bez spadávky sa môže pripraviť aj v grafickom programe. Pri nastavovaní spadávky je potrebné uviesť hodnotu „0“ pre všetky strany.

 

Tu je niekoľko výhod a nevýhod grafiky bez spadávky:

Výhody:

 • Jednoduchšia príprava grafiky
 • Menší súborový objem
 • Nižšie náklady na tlač

 

Nevýhody:

 • Možnosť vzniku bielych okrajov po oreze
 • Obmedzené možnosti dizajnu

 

Príklady grafiky bez spadávky:

 • Vizitky
 • Menšie plagáty
 • Letáky
 • Nálepky
 • Balíčky

 

Tipy na prípravu grafiky bez spadávky:

 • Pri dizajne grafiky počítajte s možným vznikom bielych okrajov.
 • Použite dostatočne veľký formát grafiky, aby sa po oreze zmestila všetka dôležitá informácia.
 • Vyberte si kvalitný papier, ktorý má rovnomernú bielu farbu.

 

Grafika so spadávkou

Grafika so spadávkou je grafika, ktorá sa tlačí s presahom mimo čistý formát. Tento presah sa po vytlačení oreže, aby grafika mala zaoblené alebo nerovné okraje.

Spadávka sa používa najmä pri tlači plagátov, letákov, brožúr a iných materiálov, ktoré majú zaoblené alebo nerovné okraje. Vďaka spadávke sa dá zaručiť, že grafika bude po oreze presne sedieť na papieri a že na okrajoch nebudú žiadne biele miesta.

 

Tu je niekoľko výhod a nevýhod grafiky so spadávkou:

Výhody:

 • Grafika bude mať zaoblené alebo nerovné okraje
 • Menšie riziko vzniku bielych okrajov po oreze
 • Lepšie možnosti dizajnu na tlač

 

Nevýhody:

 • Zložitejšia príprava grafiky
 • Väčší súborový objem
 • Vyššie náklady na tlač

 

Príklady grafiky so spadávkou:

 • Plagáty
 • Letáky
 • Brožúry
 • Nálepky
 • Balíčky

 

Napríklad:

Ak chcete vytlačiť plagát s rozmermi A3 (297 x 420 mm) so spadávkou 3 mm z každej strany, budete potrebovať grafiku s rozmermi 306 x 429 mm. Po vytlačení a oreze bude mať plagát požadované rozmery 297 x 420 mm.

 

Ochranná zóna

Okrem spadávky sa v súvislosti s prípravou grafiky na tlač často spomína aj pojem ochranná zóna. Ochranná zóna je oblasť vo vnútri grafiky, v ktorej by sa nemali nachádzať žiadne dôležité prvky dizajnu. Dôvodom je, že pri oreze môže dôjsť k posunutiu grafiky a dôležité prvky by mohli byť nenávratne stratené. Štandardná veľkosť ochrannej zóny je 5 mm z každej strany.

Ako nastaviť spadávku 

Spadávka sa nastavuje v grafickom programe, v ktorom sa grafika pripravuje na tlač. 

Najčastejšie sa to robí pomocou funkcie „Spadávka“ alebo „Bleed“.

Napríklad, ako nastaviť spadávku v Adobe InDesign:

 1. Otvorte dokument, v ktorom chcete nastaviť spadávku.
 2. Vyberte si nástroj „Spadávka“ (Bleed tool).
 3. Kliknite na každý z okrajov dokumentu a zadajte požadovanú veľkosť spadávky.
 4. Ak chcete nastaviť spadávku pre všetky strany dokumentu naraz, kliknite na tlačidlo „Spadávka“ v hornej časti obrazovky a zadajte požadovanú veľkosť.
 5. Po nastavení spadávky sa na okrajoch dokumentu objavia orezové značky.

 

Ako exportovať súbor so spadávkou?

Na export súboru so spadávkou je potrebné nastaviť spadávku v grafickom programe, v ktorom je grafika pripravovaná na tlač. Ak je spadávka nastavená, export súboru bude zahŕňať aj presah grafiky mimo čistý formát.

 

Napríklad, ako exportovať súbor so spadávkou v Adobe InDesign:

 1. Otvorte dokument, ktorý chcete exportovať.
 2. Uistite sa, že je nastavená spadávka podľa pokynov vyššie.
 3. Vyberte si „Exportovať“ (Export) z ponuky „Súbor“ (File).
 4. V dialógovom okne „Exportovať“ (Export) vyberte požadovaný formát súboru.
 5. V časti „Rozsah“ (Range) vyberte možnosť „Celý dokument“ (All Pages).
 6. V časti „Oblasť“ (Output) vyberte možnosť „Spadávka“ (Bleed).
 7. Kliknite na tlačidlo „Exportovať“ (Export).

 

Nie je možné vytlačiť dokument na orez bez spadávky? 

Áno, je možné vytlačiť dokument na orez bez spadávky. V takom prípade sa však môže stať, že po oreze dokumentu vzniknú biele okraje.

Dôvodom je, že žiadna tlačiareň nedokáže potlačiť kompletne celú plochu papiera. Tlačiareň môže vytlačiť len takú plochu, ktorá je v kontakte s valcami. V praxi to znamená, že na okrajoch dokumentu môže zostať malá medzera, ktorú tlačiareň nepotlačí.

Ak chcete minimalizovať riziko vzniku bielych okrajov, je dôležité, aby ste použili kvalitný papier, ktorý má rovnomernú bielu farbu.

 

Tipy na vytlačenie dokumentu na orez bez spadávky:

 • Použite kvalitný papier, ktorý má rovnomernú bielu farbu.
 • Pripravte dokument tak, aby dôležité prvky dizajnu boli umiestnené ďalej od okrajov dokumentu.
 • Skontrolujte vytlačený dokument, aby ste sa uistili, že na okrajoch nie sú žiadne biele okraje.

 

Nedokáže si tlačiareň sama pridať spadávky automaticky?

Nie, tlačiareň si sama nedokáže pridať spadávky automaticky. Spadávka je funkcia, ktorá sa nastavuje v grafickom programe, v ktorom sa grafika pripravuje na tlač.

Existujú však niektoré tlačiarenské softvéry, ktoré ponúkajú funkciu automatického pridávania spadávky. Tieto softvéry zvyčajne umožňujú nastaviť veľkosť spadávky a to, či sa má pridať spadávka na všetky strany dokumentu alebo len na niektoré strany.

 

Prečo si tlačiareň nedokáže pridať spadávky automaticky?

Existuje niekoľko dôvodov, prečo si tlačiareň nedokáže pridať spadávky automaticky:

 • Spadávka je funkcia, ktorá závisí od grafického dizajnu. Je potrebné, aby grafik vedel, kde chce umiestniť dôležité prvky dizajnu, aby ich mohol umiestniť mimo spadávky.
 • Spadávka môže ovplyvniť kvalitu tlače. Pridávanie spadávky môže viesť k tomu, že tlačiareň bude musieť tlačiť na väčšiu plochu papiera, čo môže viesť k zníženiu kvality tlače.
 • Spadávka môže byť nepraktická pre niektoré formáty dokumentov. Napríklad pri tlači vizitiek je často praktickejšie vytlačiť ich bez spadávky a potom ich ručne orezať na požadovaný formát.

Vykonáva sa orez automaticky strojom alebo človekom? 

Orez sa môže vykonávať automaticky strojom alebo ručne človekom.

 

Automatický orez

Automatický orez je najbežnejší spôsob orezávania tlačených materiálov. Pri automatickom oreze sa tlačené dokumenty vkladajú do tlačiarne, ktorá ich automaticky oreže podľa orezových značiek.

Existuje niekoľko rôznych typov automatických orezávacích strojov. Niektoré stroje orezávajú dokumenty naraz, zatiaľ čo iné orezávajú dokumenty jeden po druhom.

 

Ručný orez

Ručný orez je menej častý, ale stále sa používa v niektorých prípadoch. Pri ručnom oreze sa tlačené dokumenty orezávajú ručne nožom alebo rezačkou.

Ručný orez je zvyčajne pomalší a menej presný ako automatický orez.

Ktorý typ orezu sa použije, závisí od niekoľkých faktorov, vrátane:

 • Typu tlačeného materiálu: niektoré tlačené materiály, ako napríklad kartón, sú ťažšie orezať ručne ako iné materiály, ako napríklad papier.
 • Veľkosti tlačeného materiálu: veľké tlačené materiály je ťažšie orezať ručne ako malé tlačené materiály.
 • Množstva tlačených materiálov: ak sa má orezať veľké množstvo tlačených materiálov, automatický orez je zvyčajne rýchlejší a efektívnejší ako ručný orez.

 

Na záver k spadávke

Spadávka je dôležitá funkcia, ktorá pomáha zabezpečiť, aby grafika bola po oreze presne na papieri a že na okrajoch nebudú žiadne biele miesta. Spadávka sa však musí nastaviť v grafickom programe, v ktorom sa grafika pripravuje na tlač.

Ďalšie články